REPORTAŻ

Mówi się, że wszystkich współcześnie uprawianych gatunków fotografii jest dziedziną najtrudniejszą i wymagającą największego poświęcenia. Dobry nie powstaje przypadkowo – reportaż wymaga poznania, spójności i koncentracji. Jego istotą jest zwarta i mocna forma, a bohaterem określone zjawisko lub wydarzenie pokazane z różnych perspektyw. Fotografowanie to tylko połowa sukcesu – równie ważnym elementem jest edycja, czyli wybór zdjęć, które najlepiej zilustrują dany temat oraz kolejność ich przedstawienia, w której nie może być mowy o żadnej przypadkowości. Reportaż fotograficzny powinien prezentować przemyślenia fotografa i akcentować nastrój oraz odczucia, które towarzyszyły mu podczas jego tworzenia.